Πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Υστερα από επιτυχία στις απολυτήριες εξετάσεις χορηγείται "Απολυτήριο αναγνωρισμένης Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης για σκοπούς σχεδίων υπηρεσίας στη Δημόσια Υπηρεσία και άλλους οργανισμούς", για όλους τους Κλάδους σπουδών του Ιδιωτικού Επαγγελματικού Λυκείου Κ.Ε.Σ.

Οι απόφοιτοι του Ιδιωτικού Επαγγελματικού Λυκείου Κ.Ε.Σ. έχουν τις εξής επιλογές για συνέχιση των σπουδών τους:

  • Οι απόφοιτοι όλων των κλάδων μπορούν να φοιτήσουν στη Δημόσια Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (Πανεπιστήμια και Ανώτερα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα), με βάση τους όρους τους Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού (ενιαίες – εισαγωγικές εξετάσεις)
  • Οι απόφοιτοι όλων των κλάδων μπορούν να φοιτήσουν στην Ιδιωτική Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (Κολλέγια και Ιδιωτικά Πανεπιστήμια) σε κλάδους της επιλογής τους.

 

Πρακτική Εξάσκηση

Η πρακτική άσκηση στην αντίστοιχη βιομηχανία αποτελεί ουσιαστικό μέρος κάθε προγράμματος και συμπληρώνει την πρακτική εργασία που διεξάγεται όλη τη σχολική χρονιά στα εργαστήρια της Σχολής.

Η πρακτική άσκηση των μαθητών/τριών στη βιομηχανία είναι υποχρεωτική και αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την προαγωγή και την αποφοίτηση κάθε μαθητή/τριας. Μαθητής/τρια που δε συμπληρώσει την απαραίτητη πρακτική άσκηση δεν προάγεται και δεν απολύεται.

Η πρακτική άσκηση στη βιομηχανία διεξάγεται υπό την εποπτεία επιθεωρητών της Σχολής σε συνεννόηση με τους υπεύθυνους των επιχειρήσεων και αξιολογείται τόσο από τους επιθεωρητές της σχολής όσο και από τους προϊσταμένους των επιχειρήσεων.

Η πρακτική άσκηση στη βιομηχανία για κάθε κλάδο σπουδών γίνεται όπως φαίνεται πιο κάτω:

 

Υποτροφίες

Οικονομική ΒοήθειαΤο Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ) του Ιδιωτικού Επαγγελματικού Λυκείου Κ.Ε.Σ είναι δυνατό να χορηγήσει αριθμό υποτροφιών ή οικονομική βοήθεια σε υποψήφιους ή κανονικούς μαθητές του με βάση αντικειμενικά κριτήρια, όπως είναι το ήθος, η βαθμολογία και η αποδεδειγμένη χαμηλή οικονομική κατάσταση της οικογένειας.

Μαθητές που ανήκουν σε πολύτεκνες οικογένειες έχουν έκπτωση στα δίδακτρά τους που καθορίζεται κάθε χρόνο από το Δ.Σ.. Αδέλφια που φοιτούν στο Ι.Ε.Λ. Κ.Ε.Σ κατά την ίδια περίοδο έχουν έκπτωση στα δίδακτρά τους που καθορίζεται επίσης από το Δ.Σ.

 

Ασφάλιση Μαθητών

Όλοι ανεξαίρετα οι μαθητές που φοιτούν κοντά μας είναι υποχρεωμένοι να έχουν ασφάλεια έναντι οποιουδήποτε ατυχήματος που είναι δυνατό να τους συμβεί κατά τη διάρκεια της προσέλευσής τους στη Σχολή, κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους και κατά τη διάρκεια της επιστροφής τους από το Κ.Ε.Σ στο σπίτι τους.

Η ασφάλιση όλων των μαθητών διευθετείται από τη Σχολή κατόπιν συμβάσεως που καλύπτει όλους τους μαθητές με μια Ασφαλιστική Εταιρεία και το ποσό των ασφαλίστρων επιβαρύνει αναλογικά τον κάθε μαθητή, επιπρόσθετα προς τα δίδακτρα. Αν η ασφάλιση έγινε από τον ίδιο το μαθητή, αυτός οφείλει να παραδώσει στο Κ.Ε.Σ αντίγραφο του εγγράφου ασφάλισής του κατά τη στιγμή της εγγραφής του.

Τα δικαιώματα για την ασφάλιση αυτή καταβάλλονται από κάθε μαθητή τη στιγμή της εγγραφής του και οπωσδήποτε πριν αρχίσουν τα μαθήματα.