Κλάδοι Σπουδών

Το Ιδιωτικό Επαγγελματικό Λύκειο ΚΕΣ προσφέρει σύγχρονα Προγράμματα Σπουδών με ζήτηση στην αγορά
εργασίας για άμεση επαγγελματική αποκατάσταση ή για περαιτέρω σπουδές στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (Κολλέγιο ή Πανεπιστήμιο).