Το Ιδιωτικό Επαγγελματικό Λύκειο ΚΕΣ, άρχισε τη λειτουργία του το 1971. Μέχρι σήμερα, η δημιουργία του ΙΕΛ ΚΕΣ τότε, αποτελεί μια σοβαρή τομή στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

Το Σχολείο, διαθέτει μακρόχρονη πείρα και παράδοση σοβαρής προσφοράς στον τομέα της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης. Από το 1971, εργάζεται με σοβαρότητα, υπευθυνότητα, με αρχές και επίπεδα, ανοίγοντας πρωτοποριακούς δρόμους στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση, των νέων, δίνοντάς τους πολύ περισσότερες ευκαιρίες απασχόλησης.

Προσφέρει επαγγελματικά προγράμματα ύστερα από σοβαρή μελέτη και υπεύθυνη προπαρασκευή, τόσο στη θεωρητική θεμελίωση όσο και στον αναγκαίο σύγχρονο εξοπλισμό και την επιλογή του κατάλληλου εξειδικευμένου προσωπικού. Παράλληλα τα επαγγελματικά προγράμματα που προσφέρονται αξιολογούνται συνεχώς με βάση πάντοτε τις εξελίξεις και απαιτήσεις της αγοράς εργασίας.

Επίσης στην τελευταία αναθεώρηση των προγραμμάτων, λήφθηκαν σοβαρά υπόψη οι σχετικοί κανονισμοί του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, εμπλουτίζοντας τα προγράμματα με νέα μαθήματα που δίνουν έτσι το δικαίωμα στους μαθητές μας για μια πιο σφαιρική, σύγχρονη και ολοκληρωμένη επαγγελματική εκπαίδευση.

Στόχοι:

 • Να αναπτύξει τη γενική παιδεία των νέων τόσο στα γενικά μαθήματα όσο και σε μαθήματα που φέρουν το μαθητή πιο κοντά με το περιβάλλον μέσα στο οποίο ζει – οικονομία, τεχνολογία, φυσικό περιβάλλον
 • Να αναπτύξει τις γενικές και ειδικές δεξιότητες των νέων (βιωματική γνώση, πρωτοβουλία, επικοινωνία, ομαδική εργασία, ανάληψη ευθύνης, φαντασία, ανακάλυψη)
 • Να αναπτύξει γενικές και ειδικές επαγγελματικές γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες σε επίπεδο ειδικότητας
   

Ο νέος που φοιτά στο ΙΕΛ ΚΕΣ διασφαλίζει:

 • την επαγγελματική του επάρκεια σε συγκεκριμένο επάγγελμα
 • την ανάπτυξη μαθημάτων γενικής παιδείας
 • την πρόσβαση στην απασχόληση
 • την επάρκεια γενικών και ειδικών γνώσεων ώστε να μπορεί να συνεχίσει την επαγγελματική του ανέλιξη με την πρόσβασή του στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (Κολλέγιο ή Πανεπιστήμιο).
   

Σήμερα η Επαγγελματική Εκπαίδευση δεν είναι λύση ανάγκης για τους αδύνατους μαθητές, αλλά μια πρόκληση για τους ανήσυχους νέους. Είναι μια συνειδητή επιλογή από τους μαθητές που τολμούν και διεκδικούν τη θέση τους στην απαιτητική αγορά εργασίας με εφόδια ουσιαστικά. Βασικός στόχος της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης στο Κ.Ε.Σ. είναι ο συνδυασμός της Γενικής Παιδείας με την εξειδικευμένη τεχνική επαγγελματική γνώση, με σκοπό την άμεση επαγγελματική ένταξη στην αγορά εργασίας.