Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποδίδει την τελευταία δεκαετία τεράστια σημασία στην ανάπτυξη της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και της Κατάρτισης, με στόχο τη βελτίωση της απασχολησιμότητας, την ικανοποίηση των αναγκών της αγοράς εργασίας, την οικονομική ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή.

Το Ιδιωτικό Επαγγελματικό Λύκειο Κ.Ε.Σ., με ευφάνταστα και πρωτοποριακά επαγγελματικά προγράμματα, που προωθούν τόσο την ανθρωπιστική παιδεία όσο και εξειδικευμένες επαγγελματικές γνώσεις και δεξιότητες σε συγκεκριμένους τομείς, διαδραματίζει το δικό του ιδιαίτερο ρόλο δίπλα από τη Δημόσια Εκπαίδευση. Με όραμα την περαιτέρω ανάπτυξη της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης μέσα στη σημερινή Ευρωπαϊκή πραγματικότητα της Κύπρου, φιλοδοξούμε να προσφέρουμε σε όσα παιδιά επιλέξουν να φοιτήσουν κοντά μας, ιδιαίτερη στήριξη και φροντίδα, ώστε να αποκτήσουν μέσω των προγραμμάτων μας αναγνωρισμένα απολυτήρια λυκειακού επιπέδου και επαγγελματικά προσόντα, τα οποία θα τα βοηθήσουν για άμεση επαγγελματική αποκατάσταση ή για περαιτέρω σπουδές.

 

Δημήτρης Εγγλεζάκης

Διευθυντής KEΣ ΛΥΚΕΙΟ

Πρώην Γενικός Επιθεωρητής Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού